Kdy na hvězdárnu

Hvězdárna je pro veřejnost za účelem pozorování noční oblohy otevřena každý pátek.

Pozorování je naplánováno na všechny pátky v roce mimo měsíc červenec. Na tato pozorování není nutno se nijak objednávat, ale je vhodné zatelefonovat pár hodin před návštěvou na naši hvězdárnu a přesně se informovat o stavu počasí. Vstupné 20 Kč za osobu.

Začátky "pátečních" pozorování jsou stanoveny s ohledem na západ Slunce následovně:

 

Kalendářní měsícPozorování oblohy
Leden od 19:00 hod. do 21:00 hod.
Únor

od 19:00 hod. do 21:00 hod.

Březen od 20:00 hod. do 22:00 hod.
Duben od 20:30 hod. do 22:30 hod.
Květen od 21:00 hod. do 23:00 hod.
Červen od 21:30 hod. do 23:00 hod.
Červenec nepozoruje se
Srpen od 21:00 hod. do 23:00 hod.
Září

od 20:00 hod. do 22:00 hod.

Říjen 2017 Z důvodů rekonstrukce hvězdárna uzavřena
Listopad od 19:00 hod. do 21:00 hod.
Prosinec od 19:00 hod. do 21:00 hod.


Několik rad k nočnímu pozorování

Noční obloha nevydá svá tajemství zdarma, musí se přičinit i pozorovatel. Důležitým předpokladem dobrého pozorování je sledování oblohy v průběhu dne. Všímáme si především charakteru oblačnosti. Pokud je oblačnost "řasovitá", je to oblačnost složená z ledových krystalků a to není dobrá zpráva pro pozorovatele. Tento druh oblačnosti nazývaný "cirry" se později k večeru takzvaně rozpouští, ale je to jen klam. Ledové krystalky jsou jen hůře vidět s nastupujícím soumrakem, ale jsou stále na svém místě - tedy na obloze. Pozorování skrze tuto oblačnost umožňuje sice vidět hvězdy, ale skutečná tajemství oblohy jako hvězdokupy, mlhoviny a galaxie přes tuto oblačnost ve většině případů neuvidíme vůbec. Lepší případ - v období od dubna do září je oblačnost "kumulová", kdy je oblačnost tvořena vodními kapkami. Poznáme to přesně, poněvadž okraj mraku tvoří konkrétní a jasnou hranici mezi mrakem a oblohou. V mezerách mezi těmito mraky se dá sice kvalitně pozorovat, ale přesto by bylo nejlepší, kdybychom návštěvu hvězdárny naplánovali skutečně za jasného a bezoblačného počasí. Vyhneme se tím potížím různojakého charakteru zvláště na podzim, kdy nás může překvapit i hustá mlha, která se u  Baťova kanálu občas vyskytuje. Není ani od věci, a pravidelní návštěvníci ze vzdálenějších míst tuto praxi oceňují, že si mohou zatelefonovat pár hodin před návštěvou na naši hvězdárnu a mohou se přesně informovat o stavu počasí v místě konání pozorování. Chceme - li pod hvězdnou noční oblohou strávit příjemně nějaký čas nesmíme opomenout ani praktickou přípravu. Sem patří především v chladných měsících teplé oblečení!


Pozorování hvězdné oblohy pro pokročilé

Tento pozorovací program je určen „zkušenějším pozorovatelům“, kteří chtějí při pozorování pracovat samostatně a mají již základní astronomické znalosti. Předpoklady pro absolvování tohoto programu jsou:
  • základní znalosti z nebeské mechaniky
  • základní znalosti z orientace na noční obloze
  • znalost práce s astronomickými přístroji
  • samostatnost pozorovatele, a to jak v přípravě na pozorování, tak při samotném pozorování.
Náplň a čas pozorování si určuje sám pozorovatel a pracovník hvězdárny plní funkci odborného dozoru. Pozorovatel si pozorování objednává a "konzultuje" s pracovníkem hvězdárny, alespoň dva pracovní dny před plánovaným pozorováním. Pozorovatel si pro pozorování vybere některý z následujících astronomických přístrojů:

a) Refraktor 120 mm - cena 100 Kč / hodina

b) Schmidt - Cassegrain 355 mm - cena 300 Kč / hodina

Pozorovatel má dále k dispozici základní vybavení (atlasy hvězdné oblohy, svítilnu).  Pozorovatele mohou "doprovázet" max. dvě další osoby za každou bude účtována částka 20 Kč/hod.. Objednávku je možno zaslat písemně na adresu hvězdárny nebo je možné objednávku provést telefonicky na čísle 603 879 825.

Objednávka se stává závaznou po potvrzení pracovníkem hvězdárny.
 
© 2017 Hvězdárna Veselí nad Moravou  všechna práva vyhrazena
iz