Nabídka pro školní skupiny

Hvězdána Veselí nad Moravou - dalekohled

Pro školní skupiny jsou na naší hvězdárně připravena přednášková pásma. Kapacita přednáškového sálu je 28 osob. Školní skupiny navštěvují hvězdárnu na základě objednávky, ve které je nutno především uvést: datum a čas návštěvy, počet žáků, název objednávaného pásma a jméno odpovědné osoby za skupinu. Objednávku je možno zaslat písemně na adresu hvězdárny - e-mail: post1@hvezdarna-veseli.cz nebo je možné objednávku provést telefonicky na čísle 518 322 614 (603 879 825). Objednávka se stává závaznou po potvrzení pracovníkem hvězdárny. Vstupné: Kč 20,- za osobu. Délka pásma: 45 minut.

 


Pohádkové pásmo

Pásmo je určeno dětem z MŠ a žákům 1.ročníků ZŠ. 

Slunce, Země a Měsíc

Pásmo je určeno žákům 2. až 3. ročníků ZŠ.

Sluneční soustava I.

Pásmo je připraveno pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ. Stručnou formou jsou zde prezentována tělesa Sluneční soustavy. 

Sluneční soustava II.

Pásmo je připraveno pro žáky 6. až 9. ročníků ZŠ. Důkladnější formou se zde seznámíme s tělesy Sluneční soustavy.

Sluneční soustava III. - Vesmír I.

Pásmo je připraveno tak, aby zaujalo žáky středních škol. Důraz je kladen na vznik Sluneční soustavy, teorie vzniku a vývoj Sluneční soustavy až do dnešní doby. Dotkneme se rovněž nejbližšího okolí Sluneční soustavy. Pokud je pásmo objednáno na večerní hodiny po jeho skončení může následovat dle zájmu za jasného počasí pozorování noční oblohy.

 

Pásma pro základní školy je vhodné objednat na dopolední hodiny. Součástí každého pásma je krátká prohlídka kopule a velkého dalekohledu s výkladem. Za jasného počasí je možno dle zájmu pozorovat dalekohledem na dvoře hvězdárny Slunce přes sluneční filtr.

 

Formulář pro zájemce o návštěvu školní skupiny

Váš e-mail
Předmět Vašeho sdělení
Počet osob
Úroveň znalostí
Navrhovaný termín  kalendář
POÚTSTČTSONE
Poznámka
1 + 4 = 
 
© 2019 Hvězdárna Veselí nad Moravou  všechna práva vyhrazena
iz